PC dondu ve “drr’ diye ses çıktı

- Soru -

PC dondu ve “drr’ diye ses çıktı


  • Abi Prosun
  • GG
  • 800K Yasuo
  • Mid Or Feed
  • OF off
  • Winter is Coming
Titan 1 Haziran 2, 2021 Bilgisayar.
Yorum Ekle