Diğer tüm değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında talebi artan mallara ne ad verilir?

- Soru -

Diğer tüm değişkenler sabitken, tüketicilerin geliri arttığında talebi artan mallara ne ad
verilir?


  • Abi Prosun
  • GG
  • 800K Yasuo
  • Mid Or Feed
  • OF off
  • Winter is Coming
Yorum Ekle