Bir ihtiyacı gidermede birbirlerinin yerine kullanılabilen mallara ne ad verilir?

- Soru -

Bir ihtiyacı gidermede birbirlerinin yerine

kullanılabilen mallara ne ad verilir?


  • Abi Prosun
  • GG
  • 800K Yasuo
  • Mid Or Feed
  • OF off
  • Winter is Coming
Kalfa Ocak 25, 2020 Ders ve Sınavlar.
Yorum Ekle