“Bildirme, Duyurma, Ilan Etme” Anlamlarına Gelen Fransızca Kökenli Sözcük Nedir?

- Soru -

Bildirme Duyurma İlan Etme Fransız Kökenli Sözcük


  • Abi Prosun
  • GG
  • 800K Yasuo
  • Mid Or Feed
  • OF off
  • Winter is Coming
Ranksız Kasım 12, 2019 Bilgi.
Yorum Ekle