2 GB RAM Windows 10 kaldırır mı?

- Soru -

2 GB RAM Windows 10 kaldırır mı?


  • Abi Prosun
  • GG
  • 800K Yasuo
  • Mid Or Feed
  • OF off
  • Winter is Coming
Altın 2 Mart 26, 2021 Bilgisayar.
Yorum Ekle