100 Işık Yılı Kalınlığındaki Çelikten Hiç Yavaşlamadan Geçebilen Atom Altı Parçacıklara Ne Ad Verilir?

- Soru -

100 ışık Yılı Kalınlığındaki Çelikten Hiç Yavaşlamadan Geçebilen Atom Altı Parçacıklara Ne Ad Verilir


  • Abi Prosun
  • GG
  • 800K Yasuo
  • Mid Or Feed
  • OF off
  • Winter is Coming
Ranksız Kasım 30, 2019 ders ve sınavlar.
Yorum Ekle
  •